Orfeó Martinenc, un gran passat, un gran futur.
Treballem per la cultura i l'associacionisme.
Avda. Meridiana, 97 08026, Barcelona     Telèfon 932453990


Notícies de l'Orfeó Martinenc
Titular notícies

Concurs per l'adjudicació del bar de l'entitat

Divendres 2 Març 2018

L'Orfeó Martinenc obre concurs per l'adjudicació de la gestió comercial i cultural del bar de l'Entitat.

 

OBJECTE:
El bar de l’Orfeó és i ha de ser, un espai agradable que fomenti i potenciï les relacions i les trobades, tant de les persones sòcies de l’Entitat com de les no sòcies. Ha de ser un espai en el que tothom s’hi senti còmode, actuant de reclam perquè la gent entri a l’entitat.
Per aquest motiu, considerem molt important que el bar ofereixi una bona oferta tant comercial com de dinamització de l’espai.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
Per optar a l’adjudicació del projecte cal aportar:
● Currículum que acrediti experiència en el món de l’hostaleria.
● Projecte, tant de gestió comercial com de dinamització cultural.

EN QUAN A L’HORARI:
L’horari d’obertura del bar, com a mínim, ha de ser el següent:
● Dilluns: de 16 a 22h
● Dimarts: de 9 a 22h
● Dimecres de 9 a 22h
● Dijous: de 9 a 22h
● Divendres de 9 a 24h
● Dissabte: de 12 a 24h
● Diumenge de 12 a 22h
Els diumenges dels mesos de juliol i setembre, podrà estar tancat.
Durant el mes d’agost l’entitat romandrà tancada, per tant, serà decisió de l’adjudicatari obrir o no el bar.
S’ha de tenir en compte que aquests horaris s’hauran d’ampliar en el cas de que hi hagi alguna activitat programada que així ho requereixi (Assemblea de persones sòcies, Dia de l’entitat, etc…).

ASPECTES A TENIR EN COMPTE
La categoria del bar és C3.
La cuina i la sala del bar estan perfectament equipades. També disposa de terrassa amb quatre taules.
La sala del bar és de 75m2.
La cuina està totalment equipada amb un quarto fred, un quarto de rentaplats i un forn tipus rational.
També disposa de dues càmeres frigorífiques industrials, una càmera congelador i un magatzem sec.
El contracte serà d’un any més dos.
L’Orfeó Martinenc rebrà en concepte de lloguer 800€ + iva mensuals.
L’impost de la terrassa (800€/any aprox.) també és a càrrec de l’adjudicatari.
Els serveis de llum, aigua i gas aniran a càrrec de l’adjudicatari.
L’adjudicatari es compromet a:
● Al manteniment i reparació de l’equipament del bar.
● A la neteja i el manteniment de l’espai del bar i el lavabo.
● A subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
● A contractar i donar d’alta a la seguretat social a les persones que hi treballin i acreditar-ho a la Junta de l’entitat.

TERMINIS I RESOLUCIÓ:
Les propostes s’han d’enviar abans del 18/03/2018 per email a info@orfeomartinenc.cat.
La resolució es farà el 29/03/2018.
Inici de l’activitat serà com a màxim el 01/05/2018.

Últimes Notícies