Orfeó Martinenc, un gran passat, un gran futur.
Treballem per la cultura i l'associacionisme.
Avda. Meridiana, 97 08026, Barcelona     Telèfon 932453990


Notícies de l'Orfeó Martinenc
Titular notícies

Concurs per a l'adjudicació del bar de l'entitat

Divendres 10 Gener 2020

Orfeó Martinenc

L'Orfeó Martinenc obre concurs per l'adjudicació de la gestió comercial i cultural del bar de l'Entitat.En el document adjunt, trobareu les condicions i dates màximes per presentar propostes.

L'Orfeó Martinenc obre concurs per l'adjudicació de la gestió comercial i cultural del bar de l'Entitat.
Les propostes s’han d’enviar abans del 17/01/2020 per email a info@orfeomartinenc.cat
La resolució es farà el 24/01/2020.
Inici de l’activitat serà com a màxim el 01/02/2020.

OBJECTE:
El bar de l’Orfeó és i ha de ser, un espai agradable que fomenti i potenciï les relacions i les
trobades, tant de les persones sòcies de l’Entitat com de les no sòcies. Ha de ser un espai
en el que tothom s’hi senti còmode, actuant de reclam perquè la gent entri a l’entitat.
Per aquest motiu, considerem molt important que el bar ofereixi una bona oferta tant
comercial com de dinamització de l’espai.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
Per optar a l’adjudicació del projecte cal aportar:
● Currículum que acrediti experiència en el món de l’hostaleria.
● Projecte, tant de gestió comercial com de dinamització cultural.

QUANT A L’HORARI:
L’horari d’obertura del bar, com a mínim, ha de ser el següent:
● Dilluns: de 16 a 22h
● Dimarts: de 9 a 22h
● Dimecres de 9 a 22h
● Dijous: de 9 a 22h
● Divendres de 9 a 24h
● Dissabte: de 12 a 24h
● Diumenge de 12 a 22h
Els diumenges dels mesos de juliol i setembre, podrà estar tancat.
Durant el mes d’agost l’entitat romandrà tancada, per tant, serà decisió de l’adjudicatari obrir
o no el bar.
S’ha de tenir en compte que aquests horaris s’hauran d’ampliar en el cas de que hi hagi
alguna activitat programada que així ho requereixi (Assemblea de persones sòcies, Dia de
l’entitat, etc…).

ASPECTES A TENIR EN COMPTE
La categoria del bar és C3.
La cuina i la sala del bar estan perfectament equipades. També disposa de terrassa amb
quatre taules.
La sala del bar és de 75m2.
La cuina està totalment equipada amb un quarto fred, un quarto de rentaplats i un forn tipus
rational.
També disposa de dues càmeres frigorífiques industrials, una càmera congelador i un
magatzem sec.

El contracte serà d’un any més dos.
L’Orfeó Martinenc rebrà en concepte de lloguer 800€ + iva mensuals.
L’impost de la terrassa (800€/any aprox.) també és a càrrec de l’adjudicatari.
Els serveis de llum, aigua, gas i climatització aniran a càrrec de l’adjudicatari.

L’adjudicatari es compromet a:
● Al manteniment i reparació de l’equipament del bar.
● A la neteja i el manteniment de la planta baixa de l’Entitat.
● A subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
● A contractar i donar d’alta a la seguretat social a les persones que hi treballin i
acreditar-ho a la Junta de l’entitat.

Últimes Notícies